Kúria v Banskej Štiavnici - Slovak castles

Kúria v Banskej Štiavnici

Banská Štiavnica

Manor-house
Manor-house
Municipality Banská Štiavnica
Banská Štiavnica district
Banská Bystrica county