Kúria v Banskej Štiavnici - Châteaux slovaques

Kúria v Banskej Štiavnici

Banská Štiavnica

Castel
Castel
Municipalité Banská Štiavnica
Département Banská Štiavnica
Région Banská Bystrica