Mestské hradby v Štiavnických Baniach - Châteaux slovaques

Mestské hradby v Štiavnických Baniach

Murs de la ville
Murs de la ville
Municipalité Štiavnické Bane
Département Banská Štiavnica
Région Banská Bystrica