Kúria v Dolnej Doline - Slovak castles

Kúria v Dolnej Doline

Dolná Dolina, Banská Belá

Manor-house
Manor-house
Municipality Banská Belá
Banská Štiavnica district
Banská Bystrica county