Strážna veža Pustý hrad - Slovak castles

Strážna veža Pustý hrad

Watchtower ruin
Watchtower ruin
Municipality Tekovská Breznica
Žarnovica district
Banská Bystrica county

Pictures

Discussion

Milano       07.09.2021  13:54:27
Táto veža je teraz v pohronskej hradnej ceste a volá sa Luchtov .