Hrádok Sokolia Skala - Slovak castles

Hrádok Sokolia Skala

Perished castle
Perished castle
Municipality Tekovská Breznica
Žarnovica district
Banská Bystrica county

Discussion

Milan- Hradár     07.04.2017  16:12:11
Pozrite komentáre na - Hrad Breznica! Najpravdepodobnejšie je, že sa jedná o predsunutú pevnôstku samotného hradu. O všetkých 3 lokalitách pojednáva vynikajúca štúdia Gutek- Matejka: Menej známe hrady stredného Pohronia, In: Pamiatky a múzeá 1/2002 (pôdorysy, rekonštrukcie). Nerozumiem zmienke o základoch obrannej veže J pod hradom. Poprosím moje alterego (Milana T) o vysvetlenie. Milan (bez T)
Gabriel     03.04.2017  19:16:45
Áno, prikláňam sa k Vášmu názoru a preto som nechal na stránke vyniesť 3 ikonky. Sam som na tejto lokalite nebol, ale fotky z nej som videl.
Milan       03.04.2017  17:11:29
Podla terénnych úprav sa hrádok pravdepodobne nachádzal neďaleko hradu Breznica, - V smerom - na skalnej stene Sokolej skaly / jej vrcholovej časti/...svedčia o tom náznaky, že hrádok bol samostatnou stavbou, nezávislej od hradu Breznica, podobne ako obranná veža - základy ktorej sa dajú nájsť J smerom na hrebienku pod hradom. Išlo podla všetkého o tri samostatne stojace obranné stavby ,vzdialené od seba na cca 200-250 m / bez viditelného spojenia/ - Milan T.