Strážna veža Doľany - Slovak castles

Strážna veža Doľany

Watchtower
Watchtower
Municipality Doľany
Pezinok district
Bratislava county