Pevnosť Ostra Hura

Zaniknutá pevnosť
Zaniknutá pevnosť
obec Gaboltov
Okres Bardejov
Prešovský kraj