Pevnosť Ostra Hura - Slowakische Burgen

Pevnosť Ostra Hura

Verschwundene Festung
Verschwundene Festung
Gemeinde Gaboltov
Bezirk Bardejov
Kreis Prešov

Diskussion

Milan T.       02.04.2017  15:18:33
nepatrné zvyšky základov muriva na V strane kóty Ostrá Hura, lokalita znama aj pod názvom Hrádek - Zámčisko v J masíve Busova 1002 m.n.m. nad obcou Gaboltov. - Milan T.