Pevnosť Aksamitka - Slovak castles

Pevnosť Aksamitka

Perished fortress
Perished fortress
Municipality Haligovce
Stará Ľubovňa district
Prešov county