Pevnosť Aksamitka - Châteaux slovaques

Pevnosť Aksamitka

Forteresse dépérie
Forteresse dépérie
Municipalité Haligovce
Département Stará Ľubovňa
Région Prešov

Discussion

argus123     02.06.2023  21:54:09
Pevnosť sa ma nachadzať na plošine nad jaskyňou Aksamitka, tu mali Bratrícke vojská využiť ako úkryt.