Kúria v Zbudzi - Châteaux slovaques

Kúria v Zbudzi

Zbudza

Castel
Castel
Municipalité Zbudza
Département Michalovce
Région Košice