Kúria v Topoľovke - Châteaux slovaques

Kúria v Topoľovke

Topoľovka

Castel
Castel
Municipalité Topoľovka
Département Humenné
Région Prešov