Kúria v Zbudzi - Slovak castles

Kúria v Zbudzi

Zbudza

Manor-house
Manor-house
Municipality Zbudza
Michalovce district
Košice county