Kúria v Udavskom - Slovak castles

Kúria v Udavskom

Udavské

Manor-house
Manor-house
Municipality Udavské
Humenné district
Prešov county

Pictures