Kaštieľ v Triste - Slovak castles

Kaštieľ v Triste

Trist, Dlhé nad Cirochou

Manor-house
Manor-house
Municipality Dlhé nad Cirochou
Snina district
Prešov county

Pictures