Kúria vo Svederníku - Slovak castles

Kúria vo Svederníku

Svederník

Manor-house
Manor-house
Municipality Svederník
Žilina district
Žilina county