Kúria vo Svederníku - Slowakische Burgen

Kúria vo Svederníku

Svederník

Gutshof
Gutshof
Gemeinde Svederník
Bezirk Žilina
Kreis Žilina