Kúria v Stropkove - Slovak castles

Kúria v Stropkove

Stropkov

Manor-house
Manor-house
Municipality Stropkov
Stropkov district
Prešov county

Pictures