Kúria v Stropkove - Châteaux slovaques

Kúria v Stropkove

Stropkov

Castel
Castel
Municipalité Stropkov
Département Stropkov
Région Prešov