Kúria v Rimavskej Bani - Slowakische Burgen

Kúria v Rimavskej Bani

Rimavská Baňa

Gutshof
Gutshof
Gemeinde Rimavská Baňa
Bezirk Rimavská Sobota
Kreis Banská Bystrica