Kúrie v Klenovci - Slowakische Burgen

Kúrie v Klenovci

Klenovec

Gutshof
Gutshof
Gemeinde Klenovec
Bezirk Rimavská Sobota
Kreis Banská Bystrica