Kúria v Pružine - Slovak castles

Kúria v Pružine

Pružina

Manor-house
Manor-house
Municipality Pružina
Považská Bystrica district
Trenčín county

Pictures