Kúria v Pružine - Châteaux slovaques

Kúria v Pružine

Pružina

Castel
Castel
Municipalité Pružina
Département Považská Bystrica
Région Trenčín