Kúria v Hoštinej - Slovak castles

Kúria v Hoštinej

Hoštiná, Púchov

Manor-house
Manor-house
Municipality Púchov
Púchov district
Trenčín county