Kúria v Hoštinej - Châteaux slovaques

Kúria v Hoštinej

Hoštiná, Púchov

Castel
Castel
Municipalité Púchov
Département Púchov
Région Trenčín