Uhrovec - Slovak castles

Kaštieľ v Uhrovci

Uhrovec

Discussion

Tib        30.07.2010  23:40:29
Kaštieľ postavil Vavrinec Salczer po roku 1506, krátko po tom ako kúpil uhrovské panstvo od Danfiovcov. Zayovci ho získali v roku 1547 od kráľa Ferdinanda I. Tento vlastnili až do roku 1948.

Feedback adding

Name*:
E-mail:
Feedback*:
Fields signed * are obligatory!