Uhrovec - Châteaux slovaques

Kaštieľ v Uhrovci

Uhrovec

Discussion

Tib        30.07.2010  23:40:29
Kaštieľ postavil Vavrinec Salczer po roku 1506, krátko po tom ako kúpil uhrovské panstvo od Danfiovcov. Zayovci ho získali v roku 1547 od kráľa Ferdinanda I. Tento vlastnili až do roku 1948.

Ajouter commentaire

Nom*:
E-mail:
Commentaire*:
Les champs indiqués par * sont obligatoires!