Kaštieľ v Oponiciach - Slovenské hrady

Kaštieľ v Oponiciach

Oponice

Kaštieľ Kaštieľ
Oponice - renesančný kaštieľ
Oponice - renesančný kaštieľ
©  Jofo  10.2003
Všetky obrázky (88)
V obci sú dva renesančné kaštiele. Starší, väčší a s bohatšou históriou je v parku, bohužiaľ už v dezolátnom stave. Druhý, zachovalý, je pri ceste smerom na Súlovce.

Renesančný kaštieľ Apponyiovcov

renesančný kaštieľ Apponyiovcov

História

Pôvodne renesančný kaštieľ zo 16. storočia. Prešiel stavebnými úpravami v 17. a 18. storočí. Roku 1844 ho klasicisticko-novogoticky prestavali a rozšírili na trojtraktovú budovu. Majiteľ kaštieľa Anton Apponyi chcel do Oponíc previezť svoju známu knižnicu z Bratislavy, ktorá mala asi 25 000 zväzkov, a v kaštieli nebolo pre ňu dosť vhodných miestností, dal urobiť k severnému traktu kaštieľa prístavok, do ktorého previezli knižné fondy (miestnosť je 23 m dlhá, 10 m široká), v nej bola časť knižnice. Knižnica sa po roku 1945 zachovala (cca 10 000 zväzkov diel od začiatku 16. storočia).

Exteriér a interiér

Najstaršia stavba bola dvojkrídlová na pôdoryse tvaru L, dnešná trojkrídlová má pôdorys U. Dvojpodlažná budova, ktorá má v renesančnom krídle smerom do parku situovaný balkón, nesený šiestimi kovovými stĺpmi. Fasády na prízemí s priebežnou rustikou, na juhovýchodnej bašte s pseudogotickou úpravou, zakončené štítkovou atikou, pod ktorou prebieha oblúčikový vlys. Dostavba poschodia má lizénové orámovanie. Steny nádvoria pôvodne prelomené arkádami (dnes zamurovanými).

Chodby zaklenuté krížovými hrebienkovými klenbami alebo pruskými s medziklenbovými pásmi, v prístavbe zrkadlovými stropmi s fabiónmi. Miestnosti prístupné z chodieb majú valené klenby s lunetami, na prízemí hrebienkové, krížové i pruské klenby. V pristavaných častiach sú rovné stropy so štukovými obrazcami. Vstupné vchody v severnom a južnom krídle.

Pri vchode do anglického parku súsošie sv. Anny s P. Máriou, barokové z roku 1769.

Súčasný stav

kaštieľ je v dezolátnom stave (október 2003), bez okien, miestami bez strechy, s rozpadajúcimi sa stenami aj stropmi.

Renesančný kaštieľ za obcou

renesančný kaštieľ
Renesančný kaštieľ za obcou pri ceste do Súloviec.

História

Kaštieľ postavili začiatkom 17. storočia, pôvodne ako správne stredisko hospodárskeho územia, v 18. storočí ho zbarokizovali a v 19. storočí empírovo a neogoticky upravili.

Exteriér a interiér

Dvojpodlažná budova s pôdorysom tvaru L, v nároží s polkruhovou vežou. Fasády sú hladké, členené len obdĺžnikovými oknami, na veži pseudogotickými oknami s lomeným uzáverom. Prístup do budovy je z nádvoria cez portál.

V miestnostiach na prízemí pruské a valené klenby, na poschodí, prístupnom jednoramenným schodišťom, rovné stropy s empírovými nástennými maľbami hradov a zámkov. V bývalej kaplnke pseudogotické nástenné maľby s mytologickými scénami.

Súčasný stav

V kaštieli je zriadené Apponyiho poľovnícke múzeum (október 2003).

Literatúra:
Súpis pamiatok na Slovensku, Zväzok druhý K-P, Obzor, Bratislava, 1968
Eva Križanová, Blanka Puškárová, Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, Turistický lexikón, Šport, slovenské telovýchovné vydavateľstvo, Bratislava, 1990
Štefan Pisoň, Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, Osveta, Martin, 1983

Okolité objekty

Zrúcanina hradu Oponický hrad 1.8 km, Kaštieľ Kaštieľ v Kamanovej 3.6 km, Kaštieľ Kaštieľ v Kovarciach 3.8 km, Zaniknutý hrad Hrad Ludanice 4.5 km, Kaštieľ Kaštieľ v Ludaniciach 4.5 km, Kaštieľ Kaštiele v Horných Lefantovciach 4.6 km, Kaštieľ na mieste hradu alebo inej fortifikácie Kaštieľ Horné Lefantovce 4.7 km, Kaštieľ Kúria v Koniarovciach 5.6 km, Kaštieľ Kaštieľ v Nitrianskej Strede 6.7 km, Hradisko Hradisko Tríbeč 6.7 km, Zaniknutý hrad Hrad Nitrianska Streda 6.8 km, Kaštieľ Kaštieľ vo Výčapoch-Opatovciach 8.0 km, Zrúcanina hradu Hrad Gýmeš 8.0 km, Kaštieľ Kaštieľ v Horných Obdokovciach 8.1 km, Hradisko Hradisko Studený hrad 8.4 km, Kaštieľ Kaštieľ v Solčanoch 8.9 km, Kaštieľ Kaštieľ v Ľudovítovej 9.2 km, Kaštieľ Kúrie v Podhoranoch 9.3 km, Kaštieľ Kaštieľ vo Výčapkoch 9.4 km, Zaniknutý hrad Velčický hrad 10.0 km, Kaštieľ Kaštieľ v Šuriankách 10.4 km, Zrúcanina hradu Čierny hrad 10.6 km, Kaštieľ Kaštieľ v Topoľčanoch 10.8 km, Mestské hradby Mestské hradby v Topoľčanoch 10.8 km, Kaštieľ Kaštieľ v Tovarníkoch 11.5 km, Kaštieľ Kaštieľ v Jelenci 11.5 km, Kaštieľ Kaštieľ v Krnči 11.6 km, Kaštieľ Kaštieľ v Hajnej Novej Vsi 11.6 km, Kaštieľ Kaštieľ v Baštíne 12.4 km, Kaštieľ Kaštieľ v Malých Dvoranoch 12.6 km, Kaštieľ Kaštieľ vo Vítkovciach 12.7 km, Kaštieľ Kúria v Kapinciach 12.8 km, Kaštieľ Kaštieľ v Čakajovciach 13.1 km, Kaštieľ Kaštieľ a kúrie vo Veľkých Ripňanoch 13.2 km, Kaštieľ na mieste hradu alebo inej fortifikácie Kaštieľ Nové Sady 13.4 km, Hradisko Hradisko Šiance 13.5 km, Hradisko Hradisko Čížik 13.5 km, Kaštieľ Kúria v Nových Sadoch 13.7 km, Hradisko Hradisko Dražovce 13.8 km, Kaštieľ Kúria v Lahniach 13.9 km, Zaniknutý hrad Hrádok Nitrianske Hrnčiarovce 14.0 km, Kaštieľ Kaštieľ v Bojnej 14.1 km, Kaštieľ Kaštieľ v Nevericiach 14.3 km, Hradisko Hradisko Martinský vrch 14.8 km, Hradisko Hradisko Lupka 14.9 km, Kaštieľ Kaštieľ v Bošanoch 14.9 km, Kaštieľ Kaštieľ v Krušovciach 14.9 km, Kaštieľ na mieste hradu alebo inej fortifikácie Kaštieľ Bošany 14.9 km, Kaštieľ Kúrie v Pohraniciach 14.9 km, Kaštieľ Kúria v Merašiciach 15.0 km

Odkazy na iné stránky

Diskusia

Gabriel     11.12.2019  15:05:16
https://mytopolcany.sme.sk/c/22273368/do-kniznice-opat-vstupili-apponyiovci.html
Gabriel     15.09.2019  10:58:57
https://www.teraz.sk/regiony/serial-apponyiovci-ovplyvnovali-zivo/416085-clanok.html?fbclid=IwAR2Y2XuVRpNNJI7utibrdxWHRFnJ6hzcD-BZKkwSFl3xMJmL4yb8iZoGRAc
Gabriel     16.03.2019  12:22:57
https://topolcany.dnes24.sk/poklady-gutenbergovej-kniznice-v-oponiciach-predstavuju-vyvoj-mediciny-323994?fbclid=IwAR0K5SJIDEXBvgzHIYW4fcpR8lZAHIrFqrKBAsTLTqZkY2UmT6Z7B7K_5ME
Gabriel     29.01.2019  10:48:14
https://mytopolcany.sme.sk/c/22033969/apponyi-polovacky-a-potulky-po-svete-ho-priviedli-na-mizinu.html
Gabriel     18.08.2018  08:26:01
https://topolcany.dnes24.sk/z-ruiny-nadherny-kastiel-oponice-navstivil-roosevelt-aj-indicky-maharadza-306542