Hrad Šaštín - Slovenské hrady

Hrad Šaštín

Zaniknutý hrad
Zaniknutý hrad
obec Šaštín-Stráže
Okres Senica
Trnavský kraj
Zaniknutý hrad spomínaný v 13. storočí, zanikol pravdepodobne v 14. storočí.

Ďalšie názvy

Šaštínsky hrad

Poloha

V severnej časti Záhorskej nížiny, na Myjavskej nive. Presná lokalizácia hradu nie je známa. Nachádzal sa pravdepodobne severne od obce Lakšárska Nová Ves. Dosvedčujú to archeologické nálezy, ktoré pochádzajú už z včasnoslovanského obdobia. Možno sa stretnúť aj s názorom, že hrad bol priamo v obci Šaštín, na mieste, kde dnes stojí renesačno-barokový kaštieľ.

História

Šaštínsky hrad bol postavený ešte pred vznikom uhorského štátu. Bola pri ňom doložená osada strážcov, ktorá upozorňuje na trvalé usadenie maďarského etnika.

Základ historického mena Šaštín (Sasvár) nepochádza z maďarčiny ale zo slovanskej slovnej zásoby. Označuje geografický charakter krajiny, v ktorej si Slovania s obľubou zakladali svoje sídla - močaristé územia alebo miesta, ktoré boli chránené vodnými tokmi. Termín "šáš" prijali do starej maďarčiny Maďari od Slovanov. Sasvár, t.j. sás "tŕstie, šaština" a vár "hrad v bahnistom teréne zarastenom tŕstím".    Viac...

Diskusia

michal      02.10.2020  21:07:15
V ktorej konkretnej časti sa robili archeo vykopávky ? Ktore maju dokladať hrad v severnej časti dediny Lakšárska Nová Ves.
Gabriel     02.06.2015  18:46:28
V bazilike je epitaf Imricha Czobora, niekdajsieho majitela panstva.