Stropkovský hrad - Slovenské hrady

Stropkovský hrad

Stropkovský hrad - mortuárium rodiny Pethe, majiteľov hradu, tabuľa umiestnená v interiéri na stene farského kostola
Stropkovský hrad - mortuárium rodiny Pethe, majiteľov hradu, tabuľa umiestnená v interiéri na stene farského kostola
Poslal:  Michal  19.03.2008