Stropkovský hrad - Slovenské hrady

Stropkovský hrad

Obrázky od návštevníkov

Stropkovský hrad - zachovaná časť - kaštieľ, rímskokatolícky kostol, hradná studňa
Stropkovský hrad - kaštieľ - súčasť Stropkovského hradu - východný pohľad
Stropkovský hrad - kaštieľ - súčasť Stropkovského hradu - severovýchodný pohľad
Stropkovský hrad - strážna veža a zvonica rímskokatolíckeho kostola - súčasť Stropkovského hradu - južný pohľad
Stropkovský hrad - archeologický výskum - rok 2007
Stropkovský hrad - archeologický výskum - rok 2007
Stropkovský hrad - reliéfna renesančná tabuľa. Dal vyhotoviť majiteľ hradu
Stropkovský hrad - mortuárium rodiny Pethe, majiteľov hradu, tabuľa umiestnená v interiéri na stene farského kostola
Stropkovský hrad - podoba Stropkovského hradu podľa Antona Szirmay
Stropkovský hrad - podoba Stropkovského hradu podľa Antona Szirmay
Stropkovský hrad - orginál plánu Stropkovského hradu k roku 1767 (pred reštaurovaním), foto J. Hanus
Stropkovský hrad - stropkovský hrad v 18. storočí z juhu a severu, rekonštrukcia M. Vatehu
Stropkovský hrad - záver listiny o deľbe stropkovského panstva a hradu z 29.5.1767, foto J.Hanus
Stropkovský hrad - axonometria Stropkovského hradu k roku 1767, rekonštrukcia M. Vatehu
Stropkovský hrad - interiér kaštieľa
Stropkovský hrad - pivničné priestory kaštieľa
Stropkovský hrad - rímsko katolícky kostol, strážna veža - zvonica, súčasť hradu, severný pohľad
Stropkovský hrad - Hradná kaplnka s barokovým oltárom z 18. storočia. Dnes súčasť rímsko-katolíckeho kostola.
Stropkovský hrad - Elena Oságová manželka Gabriela Peréniho jedného z majiteľov hradu.
Stropkovský hrad - strážna veža a kaštieľ, juhozápadný pohľad
Stropkovský hrad - pôvodná mreža na obývanej strážnej veži Stropkoského hradu
Stropkovský hrad - pôvodná mreža na obývanej strážnej veži Stropkoského hradu
Stropkovský hrad - gotické okno na hradnej kaplnke, dnes rím.-kat. kostol.
Stropkovský hrad - druhé vojenské mapovanie asi rok 1750, na mape je v centre Stropkova zakreslený hrad
Stropkovský hrad - náznakovo zrekonštruované hradby, ktoré boli tesne pod povrchom
Stropkovský hrad - náznakovo zrekonštruované hradby, ktoré boli tesne pod povrchom
Stropkovský hrad - hradné zákutie
Stropkovský hrad - netradičný pohľad na strážnu vežu Stropkovského hradu so zamurovanou renesančnou tabuľou rod. Peheo
Stropkovský hrad - aj také artefakty sa našli pri archeologickom výskume
Stropkovský hrad - aj také artefakty sa našli pri archeologickom výskume
Stropkovský hrad - nočný pohľad
Stropkovský hrad - hrad / kaštieľ na pohľadnici z roku 1914
Stropkovský hrad - následník rakúsko-uhorského trónu František Ferdinand d´Este počas vojenského cvičenia v roku 1911
Stropkovský hrad - Balkón pribudovaný v roku 1911. Takže fotka na pohľadnici z r. 1914 je spred r.1911,po rekoštrukcii.
Stropkovský hrad - najstaršia fotografia "Stropkovského hradného zámku" - 19. storočie
Stropkovský hrad - dnešná podoba hradného areálu

Pridanie obrázku

Maximálna povolená veľkosť súboru je 500 kB.
Na obrázok sa nesmú vzťahovať autorské práva, ktoré by vystavením na stránke boli porušené.
Obrázok nesmie obsahovať copyright informáciu ani logo inej stránky.
Autor*:
E-mail:
Dátum fotografie:
Popis:
Súbor*:
* Polia označené hviezdičkou sú povinné!