Štítnický hrad - Slovak castles

Štítnický hrad

Štítnický hrad
Štítnický hrad
09.2013
Sent by:  Jozef Zajačko  08.09.2013