Pustý hrad - Slovenské hrady

Pustý hrad

Zrúcanina hradu
Zrúcanina hradu
obec Sklené Teplice
Okres Žiar nad Hronom
Banskobystrický kraj

Stručný popis

Zrúcaniny hradu, o ktorého pôvode sa nezachovala žiadna zmienka (prvýkrát sa písomne spomína v roku 1456), zbúraný bol po roku 1602.

Literatúra:
Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike, Slovenský úrad geodézie a kartografie v Slovenskej kartografii, Bratislava, 1990

Odkazy na iné stránky

Diskusia

zuzana       22.11.2014  07:24:10
Opustili ho templáři kde utekali před perzekuciou bolí označení za kacirov
zuzana       22.11.2014  07:23:38
Opustili ho templáři kde utekali před perzekuciou bolí označení za kacirov
zuzana     22.11.2014  07:21:13
Opustili ho vraj templáři kde museli ujst bolí perzekuovany a označení za kacirov
Prengel       20.04.2009  12:33:47
Kto by mal záujem o podrobnejšie informácie o histórii pustého hradu - Teplica, dovolil by som si uviesť kontakt na adresu: www.hradteplica.estranky.sk.
Prengel       03.03.2009  06:56:46
Chcel by som len upozorniť na malú nepresnosť v texte, ktorý opisuje historické udalosti hradu a to na skutočnosť, že cit.: ,,zbúraný bol v roku 1602". Podľa dostupných listinných materiálov k historickým skutočnostiam viažucím sa k hradu Teplica (Pustému hradu, príp. Sklenoteplickému hradu) sa uvádza, že v roku 1602 hrad ešte existoval. Svedčí o tom zápis vykonaný počas súdnej pochôdzky v tomto roku, kde sa hovorí o chotári idúcom "vedľa potoka pod starým hradom" (Bornemisza). O čase zániku hradu Teplica sa nezachovali žiadne správy. Podľa niektorých autorov došlo k zániku hradu pravdepodobne počas prebiehajúcich stavovských povstaní na našom území v priebehu 17. storočia.
Jofo: Je tam napísané: zbúraný bol po roku 1602...