Hrad Žakýl - Slovenské hrady

Hrad Žakýl

Zaniknutý hrad
Zaniknutý hrad
obec Podhorie
Okres Banská Štiavnica
Banskobystrický kraj

Diskusia

Gabriel     30.04.2018  15:48:23
https://myziar.sme.sk/c/20810472/nadsenci-vystupia-na-zakylsky-hrad-uz-patnastykrat.html
Peter Priehradník       25.03.2009  21:11:57
Uvedený hrad sa nachádza severovýchodne nad obcou Podhorie na vrchu s názvom Brezový hrad a od obce je vzdialený 1,5 km. O hrade Žakýl sa nezachovala žiadna priama písomná zmienka. Jediná zmienka o hrade pochádza z roku 1560, kedy dal cisár Ferdinand I. vypočuť svedkov na základe pozemkových sporov s tým, že strany týchto sporov, označili ako medzník pozemkov chotárnu studňu ,,pod starým hradom". Na základe polohy hradu je zrejmé, že kontroloval cestu medzi Banskou Štiavnicou a Zvolenom, Kremnicou, Hliníkom nad Hronom a to naj pravdepodobnejšie, pri prevoze drahých rúd, ktoré sa ťažili v tejto oblasti a ak iste plnil aj funkciu včasného varovania pred príchodom nepriateľa. Jeho poloha je na túto úlohu veľmi vhodná. Niektorí historici sa domnievajú, že hrad mohol mať aj funkciu, ako zhromažďovacie miesto drahých kovou, pri ich transporte po tejto oblasti, aby vozí naplnené touto drahou vzácnosťou nemuseli zostávať v nočných hodinách na ceste. O zániku hradu sa taktiež nezachovali žiadne správy.