Husitské hradby v Prietrži - Slovak castles

Husitské hradby v Prietrži

City walls
City walls
Municipality Prietrž
Senica district
Trnava county