Ľupčiansky hrad - Slovak castles

Ľupčiansky hrad

Ľupčiansky hrad
Ľupčiansky hrad
©  Jofo  08.2004