Kúrie v Pohraniciach - Slovak castles

Kúrie v Pohraniciach

Pohranice

Manor-house
Manor-house
Municipality Pohranice
Nitra district
Nitra county

Pictures

Discussion

Gabriel     05.04.2013  19:49:50
Zachovali sa 3 kurie. 1 kuria Czillingovcov s.č 333 je v sukromnych rukach. 2 kuria Aujeszkých, ktory vlastnili aj mlyn je dnes na predaj. 3 kuria Tarkóovcov, sluzi ako posta a predajna.