Kúrie v Čelovciach - Châteaux slovaques

Kúrie v Čelovciach

Čelovce

Castel
Castel
Municipalité Čelovce
Département Trebišov
Région Košice

Discussion

Gabriel     13.01.2014  13:59:36
2 kurie zburane a 2 stoja. 1 sluzi ako obchod a pohostinstvo a 2 na byvanie.