Kúria v Michaľanoch - Châteaux slovaques

Kúria v Michaľanoch

Michaľany

Castel
Castel
Municipalité Michaľany
Département Trebišov
Région Košice

Discussion

Gabriel     13.01.2014  14:04:42
Kuria je zburana, stoji tam rodiny dom.