Borovce - Slovak castles

Kúria v Borovciach

Borovce

Discussion

Bibiana        17.02.2020  12:18:28
V Borovciach boli 3 kúrie, čo som sa dočítala. Jedna táto rodu Ocskay, druhá rodiny von Wattenwylje je v zničenom stave na predaj a tretia vraj dnes slúži ako fara.

Feedback adding

Name*:
E-mail:
Feedback*:
Fields signed * are obligatory!