Kúria v Riečke - Slovak castles

Kúria v Riečke

Riečka

Manor-house
Manor-house
Municipality Riečka
Rimavská Sobota district
Banská Bystrica county