Kúria v Ploskom - Slovak castles

Kúria v Ploskom

Ploské

Manor-house
Manor-house
Municipality Ploské
Revúca district
Banská Bystrica county