Kúria v Plavých Vozokanoch - Slovak castles

Kúria v Plavých Vozokanoch

Plavé Vozokany

Manor-house
Manor-house
Municipality Plavé Vozokany
Levice district
Nitra county

Pictures

Discussion

Milada     11.09.2013  11:14:45
Kúria je postavená na kopci nad obcou, v smere Tekovské Lužany, v okolí sa nachádzali družstevné i súkromné vinohrady. Erdődyovci vlastnili túto kúriu, neskôr tam boli sústredené vyššie triedy základnej školy a neskôr objekt používalo JRD na prevádzku na spracovanie hrozna a vínne pivnice. Potomkovia zo širšej rodiny ešte žijú, aj na Slovensku.
Gabriel     26.11.2012  22:23:02
Kuria Ordódyovcou na hormom konci obce smerom na Armu, sluzila ako skola, dnes v sukromnom vlastnictve.