Kúria v Gbeloch - Slovak castles

Kúria v Gbeloch

Gbely, Skalica

Manor-house
Manor-house
Municipality Skalica
Skalica district
Trnava county

Pictures