Kúria v Bare - Slovak castles

Kúria v Bare

Bara

Manor-house
Manor-house
Municipality Bara
Trebišov district
Košice county