Kniha nvtev, diskusia - Slovensk hrady

Kniha nvtev

Komentre nvtevnkov

xd     14.05.2021  21:04:20
fajne
Natlia       10.03.2021  12:44:02
Dobr de, dnes som nhodne objavila tto strnku a som z nej naden. Je tu vea informcii, krsnych fotiek a nmetov na vlety.
miro pele     17.02.2021  12:25:48
Nemas desku do zajtra pozicat Patres
MSCGetle       29.01.2021  21:13:47
.
zuzana     27.01.2021  18:22:36
Vemi pekn strnka, asto mi pomha a najm tie historick zbery. Kde to lovee berie? Ja sa neviem poriadne dosta k iadnym historickm zberom katieov :-/
Ryan Strawn       12.01.2021  04:46:49
My great great grandmother was born in Kurima in 1883, and then immigrated to the U.S.. My cousin visited Kurima more than 20 years ago, but I wish to visit the village. I am curious if there are any photos of the interior of the manor house? Very charming!
TOJO4937       03.01.2021  19:16:35
Thank you!!1
MichaelTyclE       21.07.2020  13:50:53
HoOkAh MaGic . 18+
Pavol       04.04.2020  20:02:03
Jedn informcia ku katieu v Kurime . Hospodrska budova za katieom je dsa poveda historick . Je to posledn budova ktor postavil stavite Servtka . Ten postavil v Kurime ete dva mlyny ktor zaili ru rozmachu v minulom storo. Je to Mihaliov mlyn a mlyn na osade Tra ktor prevdzkovali Prusk.,Kahanec, Kwieinsk vznamne osoby v obci Kurima . Okrem toho postavil aj budovu kina ktor stoji dodnes . Kon sa v nej vase Vianoc ochotncke divadeln predstavenie.
Anna Demjanova       25.02.2020  16:53:48
Pozdravujem,som vemi prekvapen e v sasnosti sa nachdzaj pvodn fotografie z krie Bracovce. Som bvala obyvateka tejto dediny z ktorej som sa odsahovala v roku 1976. Pamtm si ako p ron diea pri nvteve v katieli na vysok obrovsk zdoben biele dvere s akmi mosadznmi kukamy ktor psobili na ma fascinujccim dojmom. Aspo na chvu som sa pri pohade na tie fotografie vrtila do minulosti.S pozdravom pani Anna

Pridanie komentra

Meno*:
E-mail:
Komentr*:
* Polia oznaen hviezdikou s povinn!