Veľké Zálužie - Slovak castles

Kaštieľ vo Veľkom Záluží

Veľké Zálužie

Discussion

Gabriel     10.07.2011  03:21:13
Komlet opraveny a je tam psychiatricka nemocnica.

Feedback adding

Name*:
E-mail:
Feedback*:
Fields signed * are obligatory!