Veľké Leváre - Slovak castles

Veľké Leváre

Veľké Leváre
Veľké Leváre
©  Jofo  12.2007