Valča - Slovak castles

Kaštieľ vo Valči

Valča

Discussion

satan.mag@seznam.cz        19.06.2014  01:55:36
Popri ňom sa ide k bunkrom kede bilo 100 vrahov ktorí zavraždili 187 civilisto v sklenom. 40 vrahov bolo z Valče a 60 z Utekáča
Danka Majerčíková        23.05.2013  08:20:21
hm, lenže podľa najnovšieho súpisu pamiatok to nie je kaštieľ, ale remeselnícky dom

Feedback adding

Name*:
E-mail:
Feedback*:
Fields signed * are obligatory!